2DG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   wych.fiz.-1/2 DD WF9
wych.fiz.-2/2 MM WF1
zaj.pr(spoż)-1/3 Lo Bufet    
1 8:00- 8:45 wy+za.be ga Pi 105C wych.fiz.-1/2 DD WF9
wych.fiz.-2/2 MM WF4
zaj.pr(spoż)-1/3 Lo Bufet biologia Ny 201 j.angielski-1/2 KW 311C
j.niemiecki-2/2 AM 220
2 8:50- 9:35 geografia DW 105 wy+za.be ga Pi 105C zaj.pr(spoż)-1/3 Lo Bufet j.niemiecki-1/2 AM 108
j.angielski-2/2 KG 212
wych.fiz.-1/2 DD WF7
wych.fiz.-2/2 MM WF4
3 9:45-10:30 zaj.z wych DW 105 j.polski 302C zaj.pr(spoż)-1/3 Lo Bufet
zaj.pr(spoż)-3/3 BZ Kleks
j.polski 302C religia CS 202C
4 10:50-11:35 dzi.gos w ga Ga 206C wiedza o sp. MR 307C zaj.pr(spoż)-1/3 Lo Bufet
zaj.pr(spoż)-3/3 BZ Kleks
j.angielski-1/2 KW 311C
j.niemiecki-2/2 AM 212
pracow.gastr-1/2 BZ G2
pracow.gastr-2/2 Lo G1
5 11:45-12:30 matematyka LT 209C geografia DW 105 zaj.pr(spoż)-2/3 Lo G1
zaj.pr(spoż)-3/3 BZ Kleks
tech.g.z tow-1/2 Ma 20
tech.g.z tow-2/2 MP G1
pracow.gastr-1/2 BZ G2
pracow.gastr-2/2 Lo G1
6 12:40-13:25 zasady żyw DJ 119 matematyka LT 204C zaj.pr(spoż)-2/3 Lo G1
zaj.pr(spoż)-3/3 BZ Kleks
tech.g.z tow-1/2 Ma 20
tech.g.z tow-2/2 MP G1
pracow.gastr-1/2 BZ G2
pracow.gastr-2/2 Lo G1
7 13:35-14:20 j.polski 302C biologia Ny 201 zaj.pr(spoż)-2/3 Lo G1
zaj.pr(spoż)-3/3 BZ Kleks
tech.g.z tow-1/2 Ma 20
tech.g.z tow-2/2 MP G1
pracow.gastr-1/2 BZ G2
pracow.gastr-2/2 Lo G1
8 14:25-15:10 j.niemiecki-1/2 AM 208
j.angielski-2/2 KG 212
  zaj.pr(spoż)-2/3 Lo G1 religia CS 202C pracow.gastr-1/2 BZ G2
pracow.gastr-2/2 Lo G1
9 15:15-16:00     zaj.pr(spoż)-2/3 Lo G1    
Obowiązuje od: 2.01.2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 16.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum